Άρθρο: Γιατί Βιολογικά???

Γιατί βιολογικά??Τα βιολογικά προϊόντα και ποιο σωστά προϊόντα βιολογικής γεωργίας παράγονται με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους.

Η καλλιέργειά τους βασίζεται στον κανονισμό 2092/91 και από το 2008 στον 889/08
Ο κανονισμός αυτός ορίζει

 Τις καλλιεργητικές πρακτικές που επιτρέπονται η απαγορεύονται

 Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων) που επιτρέπονται

 Τα στοιχεία για την θρέψη των φυτών που επιτρέπονται (λιπάσματα) αλλά και η προέλευση αυτών

 Το ελάχιστο σε m2 εμβαδό που απαιτείται ανά είδος ζώου και ηλικία για το σταβλισμό του και το χώρο άσκησης του

 Τις απαιτήσεις του κανονισμού για την καλή θρεπτική κατάσταση των ζώων και των συνθηκών διαβίωσης τους

 Τις απαιτήσεις για την υγιεινή των σταβλικών εγκαταστάσεων

 Τις απαιτήσεις για την σήμανση των βιολογικών προϊόντων (βλ. σχετική ανάρτηση)

… και πολλές άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής για την πιστοποίηση

Πάνω σ αυτόν τον κανονισμό βασίζεται και η πιστοποίηση από τους πιστοποιητικούς οργανισμούς , η οποίοι βάση του κανονισμού οργανώνουν της επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση μονάδων βιολογική γεωργίας

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 11 οργανισμοί πιστοποίησης οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) (βλ. ανάρτηση με τους οργανισμούς)

Όλοι οι οργανισμοί εκδίδουν πιστοποιητικό με την ίδια ισχύ. Ο καθένας από τους οργανισμούς έχει εγκριθεί από το Ε.ΣΥ.Δ και ελέγχεται από αυτό αν συνεχίζει να τηρεί της προϋποθέσεις διαπίστευσης.
Έλεγχος των βιολογικών προϊόντων περιλαμβάνει:

o Επιθεώρηση στο αγρόκτημα

o Επιθεώρηση στις αποθήκες

o Δειγματοληψία ανάλυση του δείγματος

o Λογιστικός έλεγχος (παραστατικά αγορών – πωλήσεων)

o Έκδοση πιστοποιητικού όταν δεν υπάρχουν παραβάσεις

Έτσι ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί ένα προϊόν στο οποίο δεν υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ταυτόχρονα η καλλιέργειά του δεν επιβαρύνει το περιβάλλον


Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα
eshop Βιολογικών Προϊόντων www.biotevma.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου