Άρθρο: Πως γίνεται κάποιος Βιοκαλλιεργητής

Πως γίνεται κάποιος Βιοκαλλιεργητής
- Αρχικά ο παραγωγός, ο μεταποιητής και ο έμπορος που θέλει να ασχοληθεί με την βιολογική γεωργία θα πρέπει να γνωρίζει τις απαιτήσεις του κανονισμού 889/08
Τα κυριότερα που θα πρέπει να γνωρίζει είναι ότι θα σταματήσει να χρησιμοποιεί χημικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα , οι καλλιεργητικές πρακτικές που θα εφαρμόζει να στοχεύουν προς την αειφορία της εκμετάλλευσης του (προστασία της γονιμότητας του εδάφους, προστασία από γειτονικές επιμολύνσεις, ορθολογική διαχείριση των υδάτων, ορθολογική διαχείριση και των επιτρεπόμενων σκευασμάτων)
Να μην έχει στόχο την υψηλή απόδοση σε ποσότητα της εκμετάλλευσής του αλλά την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων του και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Βήμα 1ο :
Επικοινωνεί με έναν πιστοποιητικό οργανισμό και αφού συμφωνήσει με τον κανονισμό πιστοποίησης του οργανισμού και το ετήσιο κόστος της πιστοποίησης καταθέτη αίτηση στον οργανισμό για την σύναψη σύμβασης.
- Βήμα 2ο :
Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα στοιχεία που ο κάθε οργανισμός ζητά για να έχει μια πλήρη εικόνα της εκμετάλλευσης που πρόκειται να πιστοποιηθεί. Τα ποιο συνηθισμένα στοιχεία που ζητούνται με την αίτηση είναι :
  • Τοπογραφικό σκαρίφημα της εκμετάλλευσης ώστε να μπορεί να εντοπιστεί η θέση των αγροτεμαχίων και οι γειτονικές καλλιέργειες της εκμετάλλευσης
  • ή αν πρόκειται για μεταποιητική επιχείρηση ή εμπορική επιχείρηση απαιτείται σχέδιο (κάτοψη της επιχείρησης)
  • Το ερωτηματολόγιο που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος ώστε να καταγραφεί κατά πόσο γνωρίζει τον κανονισμό πιστοποίησης
  • έγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιοκτησία
  • την τελευταία Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης που υποβλήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ
  • αν πρόκειται για εταιρεία (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.α.) το ισχύον καταστατικό της εταιρείας
- Βήμα 3ο :
Αφού γίνει δεκτό το αίτημα του ενδιαφερόμενου τότε υπογράφετε σύμβαση μεταξύ του οργανισμού πιστοποίησης και του ενδιαφερόμενου , η οποία ορίζει τον τρόπο και το κόστος πιστοποίησης
- Βήμα 4ο :
Η διαδικασία ελέγχον ορίζεται από τη σύμβαση και περιλαμβάνεις τακτικούς και έκτακτους ελέγχουν και είναι τουλάχιστον ένας ετήσιος, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης , την καλλιέργεια , την απόδοση και άλλα στοιχεία σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό 889/08
Ο παραγωγός από την υπογραφή της σύμβασης και μετά υποχρεούται να διευκολύνει οποιοδήποτε έλεγχο στην εκμετάλλευσή του ή στην επιχείρησή του και επίσης να τηρεί φάκελο με παραστατικά αγοράς των εφοδίων της εκμετάλλευσης όπως και παραστατικά πώληση προϊόντων.
Επίσης υποχρεούται να καταγράφει όλες τις καλλιεργητικές πρακτικές που πραγματοποιεί , η καταγραφή γίνετε σε έντυπο που του παρέχει ο οργανισμός με την υπογραφή της σύμβασης.


Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα
eshop Βιολογικών Προϊόντων www.biotevma.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου